BG EN
  Производство на детайли за палета и пелети от иглолистна дървесинаа Благоевград

  Производствена база

  Нашата производствена база се намира в Югозападна България, на 10 км от Благоевград. Разполагаме с терен от 8 декара и производствени помещения с 1 100 квадратни метра застроена площ.

  Цехът за производство на фасониран дървен материал е оборудван с последно поколение дърводелски машини на водещи производители, гарантиращи точност, високо качество и висока производителност.

  Пелетното производство се осъществява с автоматизирана поточна линия на италианската фирма GENERAL DIES. Професионалното оборудване осигурява безупречно протичане на процесите при производството, както и контрол на произвежданите пелети.

  Склад с линия за за мерене, белене и сортиране на трупи с внедрен 3D скенер – съоръжение за подготовка и съхранение на облия дървен материал на изключително високо технологично ниво, осигуряващо ефективност и качество на производството.

  Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на персонала ни е наш основен приоритет.