BG EN

  Производство на детайли за палета и пелети от иглолистна дървесинаа Благоевград

  Професионализъм в дървообработването

  Дръм ЕООД е българска частна компания специализирана в обработка и преработка на дървен материал. Фирмата е основана през 2011 г. От тогава до днес постоянно увеличаваме обема на производство, като достигнахме до обработка на 20 000 кубични метра обла дървесина годишно.

  Основният ни произвеждан продукт е детайли от иглолистна дървесина, предназначени за производители на палета в Европейския съюз. Доброто ниво на технологично оборудване гарантира високото качество и количество на нашите продукти.

  Необходимият объл дървен материал, използван за производството, е обезпечен с дългосрочни договори с дърводобивни фирми от региона.
  Наскоро изградихме и пуснахме в експлоатация цех за производство на пелети.

   Качество  - Дръм Благоевград
  Високо качество на всички произвеждани продукти ...
  Оборудване - Дръм Благоевград
  Машините и оборудването са на високо технологично ниво ...
  Специалисти - Дръм Благоевград
  Екип от професионалисти с дългогодишен опит ...