BG EN
  Производство на детайли за палета и пелети от иглолистна дървесинаа Благоевград

  За нас

  Фирма ДРЪМ ЕООД е създадена през 2011 г. в гр. Благоевград. Първоначално фирмата произвежда платна за макари за кабели. Две години по-късно фирмата се специализира в производството на детайли за палета, които стават нейният основен произвеждан продукт. Увеличавайки обемите през 2015 г. фирмата удвоява производствения си капацитет с пускането на нова линия за обработка на дребна обла дървесина.

  От 2018 г. Дръм ЕООД започна проектиране и изграждане на нов цех за пелети, който вече е завършен и пуснат в експлоатация. Цехът за пелети отговаря на всички изисквания за безвредно производство.

  През 2019 г. фирмата внедри и пусна в експлоатация най-мащабната си до момента инвестиция – автоматична поточна линия за производство на фасониран дървен материал от последно поколение. Линията е проектирана и изработена по специален проект за Дръм ЕООД и нейното внедряване увеличи съществено количеството и качеството на произвежданите продукти.

  През 2022 г. фирмата откри нов обект към дейността си – склад с линия за мерене, белене и сортиране на трупи с внедрен 3D скенер. Чрез тази инвестиция се подобриха изключително много процесите за складиране на облия материал и отчитането, повиши се ефективността на производствата и се повиши качеството на продуктите ни.

  През 2023 г. пелетите ни получиха сертификат за качество EN plus – A1.

  В периода от близо 12 години, през които фирмата работи, изградихме и утвърдихме своя безупречен авторитет на коректен контрагент и работодател.

  В резултат фирмата има стабилни взаимоотношения със своите доставчици, на които разчита за снабдяването с основните суровини и материали. Едновременно с това и благодарение на нашите дългогодишни клиенти сме осигурили пазари за нашата продукция в дългосрочен план.

  В бъдеще Дръм ЕООД планира да увеличи обема на продажбите, както и да инвестира в производството на нови продукти, които да отговарят на световните стандарти за качество.