BG EN
    Производство на детайли за палета и пелети от иглолистна дървесинаа Благоевград

    Инсталирано изцяло ново производствено оборудване в цеха за дървообработване

    Инсталирахме изцяло ново производствено оборудване в цеха за дървообработване. Скоро предстои пускането му в експлоатация. 

    Инсталирано изцяло ново производствено оборудване в цеха за дървообработване - Изображение 1Инсталирано изцяло ново производствено оборудване в цеха за дървообработване - Изображение 2