BG EN
    Производство на детайли за палета и пелети от иглолистна дървесинаа Благоевград

    Нова линия за мерене, белене и сортиране на трупи

    През м. септември 2022 г. изградихме и пуснахме в експлоатация линия за за мерене, белене и сортиране на трупи с внедрен 3D скенер. Така осигурихме по-добро съхранение на облия дървен материал и повече ефективност за производството.

    Нова линия за мерене, белене и сортиране на трупи - Изображение 1