BG EN
  Производство на детайли за палета и пелети от иглолистна дървесинаа Благоевград

  Започна производството в новия цех за дървообработване

   

  Внедрихме и на 30 октомври 2019 г. пуснахме в експлоатация нашата последна инвестиция – автоматична поточна линия за производство на фасониран дървен материал.

  Внедряването й увеличи съществено количеството и качеството на продукцията.

  Започна производството в новия цех за дървообработване - Изображение 1Започна производството в новия цех за дървообработване - Изображение 2Започна производството в новия цех за дървообработване - Изображение 3Започна производството в новия цех за дървообработване - Изображение 4Започна производството в новия цех за дървообработване - Изображение 5